Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2014

appleofyoureye
Teraz łzy płyną mi w najbardziej niespodziewanych momentach, bez wyraźnego powodu, w dodatku strumieniami. Boję się tego jak cholera. Boję się jak cholera tego, że jestem taki zagubiony, bezradny, histeryczny i przerażony.
— Cudowny chłopiec

August 12 2014

appleofyoureye
1574 8fb5 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viaaboutyou aboutyou

July 20 2014

appleofyoureye
9402 57ff 390
Reposted fromepidemic epidemic viazwariowalam zwariowalam
appleofyoureye
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
appleofyoureye
Patrzyła na niego przez krótką chwilę i właśnie wtedy, w momencie, gdy spojrzała mu prosto w twarz, poczuła, że coś w niej drgnęło. Chciałaby powiedzieć, że drgnęło leciutko, ot, niezauważalnie, lecz było zupełnie inaczej. Było tak, jakby serce zaczęło pompować krew czterema komorami naraz, zalewając nią i płuca, i całe ciało. 
— Jeździec Miedziany
appleofyoureye
9113 ee2f 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

July 10 2014

appleofyoureye
5151 1fba 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

June 26 2014

appleofyoureye
8137 d0a8 390
Reposted fromIriss Iriss viapozakontrola pozakontrola

June 24 2014

appleofyoureye
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

June 18 2014

appleofyoureye
5285 5ea6 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

June 16 2014

appleofyoureye
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski

June 08 2014

appleofyoureye
Życie zazwyczaj trwa za krótko,
chcesz coś powiedzieć – no to mów.
— A.Osiecka

June 03 2014

appleofyoureye
Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze.
— Sławomir Mrożek
appleofyoureye
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaimani imani

June 01 2014

appleofyoureye
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

May 30 2014

appleofyoureye
5995 66b2 390
Leopold Staff
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viapoezja poezja
appleofyoureye
Kto określił milczenie złotem, chyba nigdy nie doświadczył bólu oczekiwania na przerwanie ciszy.
Reposted fromteaholic teaholic viaaboutyou aboutyou
appleofyoureye
3097 9f04 390
Reposted fromtiutiux tiutiux viaaboutyou aboutyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl