Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

appleofyoureye
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
appleofyoureye
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
appleofyoureye
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
appleofyoureye
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

May 31 2015

appleofyoureye
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacrambie crambie
appleofyoureye
7565 aa8d 390

April 17 2015

7736 dc65 390
Reposted fromandroxei androxei viaHambreDelAlma HambreDelAlma

March 10 2015

appleofyoureye
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn "Pelikan. Opowieść z miasta"
Reposted fromtomowa tomowa viaprison prison

March 09 2015

appleofyoureye

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viafrauvermeer frauvermeer

February 04 2015

appleofyoureye
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaboutyou aboutyou

January 10 2015

appleofyoureye
Młody jest gotów na wszystko, aby starszych wyprzedzić. Młodemu się spieszy. Młody nie ma tej cierpliwości, której nabiera się z doświadczeniem. Nie ma zrozumienia, że i tak zmierzamy ku jednemu. Młodym zawsze się wydaje, że zbudują nowy, lepszy świat. Wszystkim młodym. Nowym młodym, starym młodym. A i tak wszyscy zostawiają po sobie taki świat, że nie chce się na nim żyć. (…)
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromoddity oddity viaszydera szydera

December 01 2014

appleofyoureye
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo

November 30 2014

appleofyoureye

November 16 2014

appleofyoureye
appleofyoureye
Reposted frompapiertiger papiertiger viabarmleczny barmleczny

October 12 2014

appleofyoureye
8849 48e4 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazwariowalam zwariowalam

September 25 2014

3391 ef11 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapiksele piksele
appleofyoureye
9819 64c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation

September 21 2014

appleofyoureye
Reposted fromkyte kyte viapiksele piksele

August 14 2014

appleofyoureye
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl